Naša „PackUP poruka“ vama

Vaše pravo, a i naša poslovna politika je da budete zadovoljni – učinićemo sve u našoj moći da bude tako, jer želimo da budete naš zadovoljan kupac, da ponovo kupujete kod nas i da nas preporučite.

Ukoliko imate bilo kakav problem, nedoumicu ili pitanje kontaktirajte nas putem nekog od kanala naše korisničke podrške i verujem da ćemo uspeti da pronađemo adekvatno rešenje.


Prava potrošača

Prema Zakonu о zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 88/2021 – dr. zakon), kupovina preko naše internet stranice www.packup.rs u vlasništvu:

ATTO Group d.o.o.
Generala Štefanika 19
11000 Beograd
MB:
PIB:

(u daljem tekstu Prodavac) smatra se prodajom na daljinu.

Zakon u slučaju prodaje na daljinu ustanovljava pravo Kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi svojih ličnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat u svojinu, odnosno u svojinu lica koga je kupac odredio, a nije prevoznik.

Ukoliko želite da vratite kupljeni proizvod to možete učiniti u roku od 14 dana od trenutka prijema pošiljke popunjavanjem „Izjava o odustanku od ugovora zaključenog na daljinu“. Prilikom povrata proizvoda, odnosno odustanka od kupovine kupac može, ali ne mora da navede razlog zbog kojih odustaje.

Molimo Vas da ukoliko ste odlučili da odustanete od kupovine kontaktirate nas direktno:

    • kako bi saznali razlog vašeg eventualnog nezadovoljstava i otklonili ga u saradnji sa vama;
    • ukoliko to nije moguće, postarali se da dobijete sve relevantne informacije i detalje kako bi u najkraćem roku ostvarili svoje potrošačko pravo i povraćaj novčanih sredstava;
    • učinili sve kako bi unapredili svoje poslovanje i efikasnije i kvalitetnije zadovoljili interese i želje budućih kupaca.

Postaraćemo se da u slučaju da želite da vratite kupljeni proizvod bez odlaganja u pisanom ili elektronskom obliku vam potvrdimo prijem obrasca „Izjava o odustanku od ugovora zaključenog na daljinu“ i dostavimo uputstvo o načinu vraćanja proizvoda.

Prema Zakonu o zaštiti potrošača, troškove vraćanja proizvoda snosi Kupac, osim ukoliko izričito ne naglasimo da ćemo mi kao Prodavac snositi troškove vraćanja proizvoda.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja (u originalnoj ambalaži i bez vidljivih tragova korišćenja sa svom pratećom dokumentacijom), a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac „Izjava o odustanku od ugovora zaključenog na daljinu“. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je Kupcu potvrđen prijem izjave o odustajanju, proizvod se više ne može vratiti.

Kontaktirajte našu korisničku podršku putem telefona ili maila kako biste dobili informaciju o adresi na koju treba da vratite proizvod.

Nakon prijema proizvoda izvršićemo proveru da li je proizvod ispravan i neoštećen. Ukoliko je proizvod oštećen ili neispravan usled neadekvatnog rukovanja (rukovanje proizvodom je prešlo nivo neophodan da se ustanovi priroda, osnovne karakteristike i funkcionalnost proizvoda i izazvalo oštećenja ili neispravnost) Kupac će biti isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda i u tom slučaju odbiće se refundacija novčanih sredstava a proizvod će biti vraćen kupcu o njegovom trošku.

Povrat novčanih sredstava izvršićemo najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustajanju. Povrat novčanih sredstava možemo odložiti dok ne primimo proizvod koji nam vraćate ili dokaz o njegovoj pošiljci. Očekivani rok za povrat sredstava je u tom slučaju 3 do 7 radnih dana od trenutka prijema proizvoda.

Povrat novčanih sredstava zavisi od načina plaćanja:

    • ukoliko je porudžbina plaćena platnom karticom, povrat sredstava biće izvršen direktnom refundacijom sredstava na platnu karticu;
    • ukoliko je porudžbina plaćena na drugi način (pouzećem, e-banking/IPS, putem uplatnice) novčana sredstva biće uplaćena isključivo na tekući račun kupca koji je naveden u obrascu „Izjava o odustanku od ugovora zaključenog na daljinu“.

U skladu sa članom 36. Zakona o zaštiti potrošača – potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju:

1) pružanja usluga, nakon što je usluga u potpunosti izvršena, ako je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti potrošača i uz njegovu potvrdu da zna da gubi pravo na odustanak od ugovora kada trgovac u potpunosti izvrši ugovor;
2) isporuke robe ili pružanja usluga čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje trgovac ne može da utiče i koje mogu nastati u toku roka za odustanak;
3) isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane;
4) isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja;
5) isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke;
6) isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom;
7) isporuke alkoholnih pića čija je cena dogovorena u vreme zaključivanja ugovora o prodaji i čija se isporuka može izvršiti tek nakon 30 dana od dana zaključenja ugovora, a čija stvarna cena zavisi od promena cena na tržištu na koje trgovac ne može da utiče;
8) ugovora kojima potrošač izričito zahteva posetu od strane trgovca u cilju sprovođenja hitnih popravki ili održavanja; ukoliko prilikom ove posete trgovac pruži i druge usluge osim onih koje je potrošač konkretno zahtevao ili dostavi drugu robu osim delova za zamenu koji su neophodni za održavanje ili izvršenje popravke, pravo na odustanak od ugovora se odnosi na ove dopunske usluge ili robu;
9) isporuke zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakon isporuke;
10) isporuke novina, periodičnih izdanja ili časopisa osim pretplatničkih ugovora za isporuku ovih izdanja;
11) ugovora zaključenih na javnoj aukciji;
12) pružanja smeštaja koji nije u stambene svrhe, transporta robe, usluga iznajmljivanja automobila, usluga pripreme i dostavljanja hrane ili usluga povezanih sa slobodnim aktivnostima ukoliko ugovor predviđa konkretni rok ili period izvršenja;
13) isporuke digitalnog sadržaja koji nije isporučen na trajnom nosaču zapisa ako je izvršenje započelo posle prethodne izričite saglasnosti potrošača i njegove potvrde da zna da na taj način gubi pravo na odustanak od ugovora.

 

Moja korpa
Zatvori Lista želja
Close Poslednje pregledano
Kategorije